โกรทฮอร์โมนในผู้ใหญ่ ช่วยชะลอวัย จริงหรือ ?
12 เมษายน 2566

      โกรทฮอร์โมน (Growth hormone, GH) ไม่ได้มีความสำคัญเฉพาะในวัยเด็กที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตเท่านั้นแต่มีความสำคัญในทุกช่วงอายุ เพราะทำหน้าที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกาย สร้างกล้ามเนื้อ กระตุ้นการสร้างมวลกระดูก ช่วยย่อยน้ำตาลและไขมัน รวมถึงส่งเสริมการทำงานของระบบต่าง ๆ เมื่ออายุมากขึ้นปริมาณโกรทฮอร์โมนถูกผลิตในร่างกายลดลง ผู้ใหญ่ที่ขาดหรือมีโกรทฮอร์โมนไม่เพียงพอ จึงเสี่ยงต่อการเกิดโรคหรือความบกพร่องหลายอย่าง เช่น ไขมันลงพุง โรคเบาหวาน โรคของหัวใจและหลอดเลือด กระดูกบาง อ่อนล้าง่าย ผิวหนังแห้งและหย่อนยาน สุขภาวะทางจิตลดลง ไปจนถึงไม่ชอบเข้าสังคม 

      ภาวะการขาดโกรทฮอร์โมนในผู้ใหญ่มาจาก 2 สาเหตุหลัก ๆ คือ 1.) การขาดโกรทฮอร์โมนต่อเนื่องมาจากวัยเด็ก และ 2.) การขาดโกรทฮอร์โมนที่เกิดขึ้นเมื่อเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งต้องได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบต่อมไร้ท่อ โดยผู้ใหญ่ที่ขาดฮอร์โมนชนิดนี้ควรได้รับยาโกรทฮอร์โมนทดแทน ซึ่งจัดเป็นยาควบคุมที่ต้องให้แพทย์เป็นผู้สั่งใช้ยาและติดตามผลการรักษาเพื่อให้เกิดประสิทธิผล  และความปลอดภัยจากภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น  โดยปริมาณและระยะเวลาการใช้ยานั้นขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่แตกต่างกันในแต่ละบุคคล ยาโกรทฮอร์โมน ใช้รักษาผู้ที่ร่างกายบกพร่องในการสร้างฮอร์โมนชนิดนี้แต่กำเนิดหรือในผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องจำเป็นต้องได้รับโกรทฮอร์โมนเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดผลเสียจากการขาดโกรทฮอร์โมนและเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีจากประโยชน์ที่กล่าวมาข้างต้นจึงทำให้มีการนำยาโกรทฮอร์โมนมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ โดยนำมาใช้ในการลดไขมันส่วนเกิน เสริมสร้างมวลกระดูกและกล้ามเนื้อ เพิ่มการสร้างคอลลาเจน ช่วยให้การออกกำลังกายและการสูบฉีดเลือดของหัวใจได้ดี ซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่ผิด

      อย. ไม่ได้อนุญาตให้ใช้ยาโกรทฮอร์โมนเพื่อวัตถุประสงค์การฉีดให้ชะลอวัยหรืออ่อนเยาว์ เนื่องจากอาจเกิดผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย เช่น ทำให้เกิดโรคเบาหวาน เสี่ยงต่อการเกิดเนื้องอกและโรคมะเร็ง ปวดและบวมบริเวณแขน-ขา ความดันโลหิตสูง และปวดศีรษะ ซึ่งการใช้ยาโกรทฮอร์โมนเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวถือเป็นการใช้ยานอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเอกสารกำกับยา ยาโกรทฮอร์โมนอนุญาตให้จำหน่ายแก่โรงพยาบาลที่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น หากแพทย์ที่จ่ายยาชนิดนี้ให้คนไข้ด้วยวัตถุประสงค์ของการชะลอวัย ถือมีความผิดตามกฎหมายเช่นกัน

      ดังนั้น อย่าหลงเชื่อโฆษณาหรือหาซื้อยาโกรทฮอร์โมนมาใช้ด้วยตัวเองเพื่อหวังต้านความชรา ทั้งจากสื่อออนไลน์ คลินิกความงามต่าง ๆ เพราะไม่เป็นความจริง หากอยากฟื้นฟูสุขภาพกายและใจให้กลับมาสดใสแข็งแรงอีกครั้ง สามารถทำได้ด้วยตัวเองง่าย ๆ เพียงนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หลีกเลี่ยงอาหารจานด่วน ออกกำลังกายอย่างเหมาะสมสม่ำเสมอ จัดการกับความเครียดให้ดี และเลิกยาหรือสารเคมีที่ทำลายสุขภาพ เช่น แอลกอฮอล์ บุหรี่ เป็นต้น


ข้อมูลอ้างอิง 
คลังรูปภาพ
แท็กที่เกี่ยวข้อง
FDAfakenews
oryor
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์ยา
สาระความรู้
อย.
โกรทฮอร์โมน
ฉีดโกรทฮอร์โมน
ชะลอวัย
วัยชรา
ระบบต่อมไร้ท่อ
Somatropin
Somapacitan