ติดต่อเรา

กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ที่อยู่ : 88/24 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ : 02-590-7107

โทรสาร : 02-591-8472

E-mail : pcaoryor@gmail.com