อินโฟกราฟิก

ขนมเลียนแบบเยลลี่องุ่น!!!

ระวัง!!! พบขนมเลียนแบบเยลลี่องุ่น รีวิวและเผยแพร่มีวิธีทำในสื่อโซเชียล ไม่มีฉลากภาษาไทย และเลข อย. เสี่ยงอันตรายได้  ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นเยลลี่ที่บรรจุในถุงคล้ายถุงมือยางหรือลูกโป่งมัดปากให้มีลักษณะเป็นลูกกลม รับประทานโดยใช้ไม้จิ้มฟันปลายแหลมจิ้มเพื่อถุงแตกออกแล้วจึงบริโภคเยลลี่ที่อยู่ด้านใน เรียกกันทั่วไปว่า เยลลี่องุ่นเคียวโฮ มีจำหน่ายทางช่องทางออนไลน์ และวางขายใกล้โรงเรียน ไม่ควรซื้อมารับประทานเด็ดขาด เนื่องจากเสี่ยงอันตรายได้!!!  ในบทความนี้จะมีความรู้ดี ๆ เกี่ยวกับข้อแนะนำการเลือกซื้อขนมเลียนแบบเยลลี่องุ่นมาฝากกัน ไปดูกันเลยข้อแนะนำการเลือกซื้อขนมเลียนแบบเยลลี่องุ่นขนมเยลลี่ที่ได้รับอนุญาตนำเข้า/ผลิต ต้องมีฉลากภาษาไทย แสดงเลข อย. ส่วนประกอบหรือส่วนผสม ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า วันเดือนปีที่ควรบริโภคก่อนหรือหมดอายุ น้ำหนักหรือปริมาตรสุทธิ ข้อมูลวัตถุแต่งกลิ่นรส และวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ เช่น สี และวัตถุกันเสีย หากจะบริโภคเยลลี่ที่ผลิตเพื่อขายต่อผู้ซื้อโดยตรง ควรเลือกซื้อจากร้านที่สะอาด มีการบรรจุในภาชนะบรรจุอาหารเท่านั้น ผู้ผลิตสามารถให้ข้อมูลส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต และคำแนะนำในการบริโภคแก่ผู้ซื้อได้ ในการบริโภคต้องระวังอันตรายไม้แหลมที่ใช้จิ้ม และไม่บริโภคเปลือกบรรจุภัณฑ์หลีกเลี่ยงการรับประทานผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีฉลาก ไม่มีเลข อย. เนื่องจากเสี่ยงได้รับสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น -         สารปนเปื้อนจากการผลิต -         สารปนเปื้อนจากบรรจุภัณฑ์ที่อาจไม่สะอาดและไม่ได้มีไว้เพื่อบรรจุอาหาร เช่น ถุงมือยาง-         ใช้วัตถุเจือปนอาหาร เช่น สี วัตถุกันเสีย วัตถุแต่งกลิ่นที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตามไม่ควรให้เด็กรับประทานขนมเยลลี่เป็นประจำ เนื่องจากอาจทำให้เกิดภาวะอ้วน หรือฟันผุได้ และควรรับประทานอาหารหลากหลายในปริมาณที่พอเหมาะ รวมทั้งออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง และหากพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค สามารถร้องเรียนมาได้ที่ สายด่วน อย. 1556ข้อมูลอ้างอิงอย. เตือน เยลลี่องุ่นเคียวโฮ ไม่มี อย. เสี่ยงอันตราย  

โพสต์วันที่ 01 มี.ค. 67