อย. ไม่อนุญาตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้าง อกฟู รูฟิต
14 ธันวาคม 2565

 ผู้บริโภคส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้หญิง มักตกเป็นเหยื่อและได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถปรับเปลี่ยนสภาพร่างกาย ช่วยให้หน้าอกใหญ่ขึ้น กระชับช่องคลอด หรือที่เรียกกันติดปากว่า“อกฟู รูฟิต”จะรับประทานเท่าไหร่ก็ได้ตามต้องการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ผิดและเป็นเพียงโฆษณาชวนเชื่อเพื่อหวังผลทางการตลาดเท่านั้น หากบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มีสารอันตรายเข้มข้นในปริมาณมากอาจทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายได้

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร คือ ผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานนอกเหนือจากการรับประทานอาหารตามปกติอยู่ในรูปแบบเม็ด แคปซูล ผง เกล็ด ของเหลวหรือลักษณะอื่น ซึ่งมิใช่รูปแบบอาหารตามปกติ (conventional foods) สำหรับผู้บริโภคที่คาดหวังประโยชน์ทางด้านส่งเสริมสุขภาพ จึงไม่ใช่ยารักษาโรค ไม่ได้ช่วยเสริมเรื่องเพศ ที่สำคัญ อย.ไม่เคยอนุญาตโฆษณา "อกฟู รูฟิต" ดังนั้นไม่ควรหลงเชื่อโฆษณาที่กล่าวอ้างสรรพคุณในลักษณะนี้ นอกจากทำให้เสียเงินโดยไม่จำเป็น อาจได้รับผลข้างเคียงและอันตรายจากการแอบใส่ส่วนประกอบที่มีฮอร์โมนเพศ ซึ่งอาจไปรบกวนสมดุลฮอร์โมนในร่างกาย ส่งผลเสียต่อสุขภาพได้

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่กล่าวอ้างสรรพคุณเกินจริงในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะลดน้ำหนัก เสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศ ทำให้ผิวขาวใส ฟิต หุ่นเฟิร์ม หรือใช้บุคคลเป็นตัวแทนบอกเล่าสรรพคุณการใช้ พบได้หลากหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ คอลเซ็นเตอร์ เคเบิลทีวี วิทยุ หรือตามหนังสือพิมพ์ นิตยสารต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งการกระทำผิดมี 2 ประเภทคือ 1.) ได้รับอนุญาตผลิตภัณฑ์แต่ไม่ได้รับอนุญาตโฆษณา และ 2.) ไม่ได้รับอนุญาตทั้งผลิตภัณฑ์และโฆษณา ผู้บริโภคจึงควรใช้วิจารณญาณพิจารณาให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเหล่านี้

            การรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ และหลากหลายถือว่าเพียงพอแล้ว ไม่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้รับประทานโดยตรงนอกเหนือจากการรับประทานอาหารหลักเพื่อเสริมสารบางอย่างและมีจุดมุ่งหมายสำหรับบุคคลทั่วไปที่มีสุขภาพปกติ ไม่ใช่ผู้ป่วย และไม่ควรให้เด็กและสตรีมีครรภ์รับประทาน ก่อนตัดสินใจซื้อผู้บริโภคควรอ่านฉลาก ซึ่งต้องแสดงข้อความภาษาไทยได้แก่ ชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต/ผู้แบ่งบรรจุ หรือผู้นำเข้า (ผลิตภัณฑ์นำเข้าต้องระบุประเทศผู้ผลิตด้วย) ส่วนประกอบสำคัญ วันเดือนปีที่ผลิต และวันเดือนปีที่หมดอายุ เป็นต้น และปฏิบัติตามข้อแนะนำในการบริโภคและข้อความคำเตือนบนฉลาก

          ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ อย่าหลงเชื่อว่าการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะช่วยรักษา หรือบรรเทาปัญหาสุขภาพได้ ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจวินิจฉัย และการรักษาที่ถูกต้อง ขอเตือนผู้บริโภคให้รู้เท่าทันการโฆษณาและอย่าหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่มีการอวดอ้างสรรพคุณเกินจริงมารับประทาน เพราะอาจได้รับผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายอย่างคาดไม่ถึง ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบข้อมูลการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ได้ที่www.fda.moph.go.th หรือผ่าน Line@FDAThai , Facebook : FDAThai หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าจะไม่ปลอดภัย ขอให้แจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

 

ข้อมูลอ้างอิง : 

https://pri.moph.go.th/index.php/news/41-service/sub-ssj
02-01_OK.ai (oryor.com)
อย.ระบุไม่เคยอนุญาตโฆษณา อกฟู รูฟิต - Thaihealth.or.th | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
https://www.hiso.or.th/hiso5/healthy/news.php?names=06&news_id=2229
600328_Smartlikeandshare_อย_เตือนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไม่ใช่ยา_รักษาโรคไม่ได้และไม่เคยอนุญาตโฆษณา__อกฟู_รูฟิต__347.pdf (oryor.com)

คลังรูปภาพ
แท็กที่เกี่ยวข้อง
FDAfakenews
อย.
FDAthai
oryor
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
หน้าอกใหญ่ขึ้น
กระชับช่องคลอด
อกฟูรูฟิต
โฆษณาชวนเชื่อ
กล่าวอ้างสรรพคุณ
ไม่ได้ขอขึ้นทะเบียน
ไม่ได้ขออนุญาตโฆษณา