อย.เตือนผลิตภัณฑ์สมุนไพร “ไมโครโดส”
2 มีนาคม 2566

จากการตรวจสอบข้อมูลการโฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร “ไมโครโดส” ตามที่ ปรากฏดังกล่าวแล้วพบว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสูตรส่วนประกอบของสมุนไพร โดยมีการกล่าวอ้างสรรพคุณ คือ “เพื่อบำบัด หรือ รักษาช่วยให้เลิกสุรา บุหรี่ กัญชา และสารเสพติดชนิดอื่นๆ ได้ง่ายขึ้น ลดอาการซึมเศร้าและไบโพลาร์ เพิ่มสมาธิและความคิด สร้างสรรค์ในการทำงาน” ซึ่งจากการสืบค้นในระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา แล้ว ไม่พบปรากฏผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแต่อย่างใด ดังนั้น จึงไม่แนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรดังกล่าวนี้


ข้อมูลจาก : ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แท็กที่เกี่ยวข้อง
FDAknowledge
oryor
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร
อย.
สมุนไพร
โฆษณา
โฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย
โฆษณาผลิตภัณฑ์สมุนไพร
โฆษณาผลิตภัณฑ์เกินจริง
เลิกบุหรี่
สุรา
อาการซึมเศร้า
ซึมเศร้า
โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณ
โฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง