อย. ย้ำ เครื่องสำอางในขวดรูปแบบยาฉีด ห้ามใช้ฉีดเข้าผิวหนัง
23 สิงหาคม 2566

      อย. แจง การโฆษณาและรีวิวที่นำเครื่องสำอางในขวดรูปแบบยาฉีดไปฉีดเข้าร่างกาย หรือใช้เครื่องมือแพทย์ผลักดันสารเข้าสู่ผิวหนังเป็นการใช้ผิดวัตถุประสงค์ อาจเกิดอันตราย ควรตรวจสอบประเภทผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ หากพบจดแจ้งเป็นเครื่องสำอางห้ามใช้ฉีดโดยเด็ดขาด

     จากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) พบการโฆษณาและรีวิวในเว็บไซต์มีการนำเครื่องสำอางในขวดรูปแบบยาฉีด (แอมพูล/ไวอัล) ฉีดเข้าร่างกายหรือใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์อื่น ๆ ในการผลักดันสารเข้าสู่ผิวหนังเพื่อความสวยงาม  โดยอ้างว่าผลิตภัณฑ์นั้นผ่าน อย. แล้ว เภสัชกรวีระชัย นลวชัย  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา  ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ที่จดแจ้งเป็นเครื่องสำอางจะไม่มีการประเมินความปลอดภัยจากการใช้กรณีนำไปฉีดหรือใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์ เนื่องจากเครื่องสำอางจะใช้ทาภายนอก ดังนั้น หากนำเครื่องสำอางไปใช้ผิดวิธีหรือผิดวัตถุประสงค์อาจเกิดอันตรายต่อผู้ใช้ได้ ที่ผ่านมา อย. ได้มีการเพิกถอนใบรับจดแจ้งเครื่องสำอางที่พบว่ามีการนำไปใช้ฉีดแล้ว จำนวน 3 ฉบับ และมีการดำเนินคดีผู้โฆษณาจำนวน 12 ราย 

     อย. ขอเตือนทั้งผู้ให้บริการและผู้รับบริการในคลินิกเสริมความงาม โรงพยาบาล ให้ตรวจสอบฉลากและพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบแอมพูล/ไวอัลอย่างละเอียด โดยเฉพาะที่มีการกล่าวอ้างว่า “ผ่าน อย. แล้ว” เพราะผลิตภัณฑ์ที่ผ่าน อย. มีหลายประเภทตามระดับความเสี่ยง กรณีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฉีดเข้าสู่ร่างกาย จัดว่ามีความเสี่ยงสูง ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนเป็นยา หรือเครื่องมือแพทย์เท่านั้น โดย อย.ได้จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดแจ้งเป็นเครื่องสำอางที่บรรจุอยู่ในแอมพูล/ไวอัล ให้ประชาชนตรวจสอบได้ตาม https://shorturl.asia/iz5qj หรือ QR code ด้านล่าง หากพบว่าผลิตภัณฑ์จดแจ้งเป็นเครื่องสำอาง ห้ามนำมาใช้ฉีดเข้าสู่ร่างกายหรือใช้ร่วมกับเครื่องมือแพทย์อื่น ๆ เพื่อผลักดันสารเข้าสู่ผิวหนังโดยเด็ดขาด

     ทั้งนี้ หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูลหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThai, Facebook: FDAThai  หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th  ตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข   จังหวัดนนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ


คลังรูปภาพ
แท็กที่เกี่ยวข้อง
FDAnews
การเลือกซื้อ
oryor
เครื่องสำอาง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
อย.
สาระความรู้
ไวอัล
แอมพูล
คลินิกเสริมความงาม
วีระชัย นลวชัย