อย. ไทย จับมือ อย. ญี่ปุ่น ผสานความร่วมมือระดับทวิภาคี เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลยาและเครื่องมือแพทย์
18 มกราคม 2567

อย. ไทย - PMDA ญี่ปุ่น ร่วมประชุมทวิภาคี พัฒนาระบบกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ หวังให้ประชาชนเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงช่วยให้ประเทศไทยเข้าถึงเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

          วันนี้ (17 มกราคม 2567) สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงาน Pharmaceutical Medical Products Agency (PMDA) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลยาและเครื่องมือแพทย์ ของประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันจัดการประชุมทวิภาคีไทย - ญี่ปุ่น (Thailand-Japan Bilateral Meeting) ณ โรงแรม Hotel Nikko Bangkok กรุงเทพฯ โดยนายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า การประชุมความร่วมมือระดับทวิภาคีนี้มุ่งเน้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลในเชิงลึก และประสบการณ์จากบุคลากร อย. ประเทศไทย และ PMDA ประเทศญี่ปุ่น ในหลายด้าน อาทิ กฎระเบียบและการวิจัยยาทางคลินิก การกำกับดูแลเครื่องมือแพทย์ที่นำกลับไปทำใหม่ และการนำมาใช้ซ้ำของเครื่องมือแพทย์ การกำกับดูแลผลิตภัณฑ์กึ่งยา (Quasi-Drug) การขึ้นทะเบียนยา    โดยใช้ผลการตรวจประเมินของ PMDA มาประกอบการพิจารณา การขึ้นทะเบียนเครื่องมือแพทย์ โดยอ้างอิงหลักฐานการขึ้นทะเบียนจากหน่วยงานที่ อย. ให้การยอมรับ ระบบการให้คำปรึกษา เป็นต้น ซึ่งข้อสรุปจากการประชุมความร่วมมือด้านยาและเครื่องมือแพทย์ของทั้งสองประเทศ จะนำมาใช้ในการพัฒนาระบบการดำเนินงาน และการพัฒนาบุคลากร ในการประเมินผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์  ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงยาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงช่วยให้ประเทศไทยเข้าถึงเครื่องมือแพทย์นวัตกรรมใหม่ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและไม่ล้าสมัย ตอบสนอง ต่อความท้าทายด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

          นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการฯ อย. กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่มีมาอย่างยาวนานระหว่างไทยและญี่ปุ่น รวมถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นจากการหารือในวันนี้ว่า เป็นโอกาสอันดีในการต่อยอดความร่วมมือทางวิชาการที่จะร่วมกันพัฒนาการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องมือแพทย์ให้มีการอนุญาตที่รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติต่อไป

คลังรูปภาพ
แท็กที่เกี่ยวข้อง
FDAnews
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อย.
สาระความรู้
เครื่องมือแพทย์
ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
ผลิตภัณฑ์ยา
ยา
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช