อย. มอบโล่เชิดชูเกียรติ ให้ บก.ปคบ. และ สน.ห้วยขวาง ผลงานโดดเด่น
14 มิถุนายน 2567

อย. มอบรางวัลหน่วยงานปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายดีเด่น ให้แก่ บก.ปคบ. และรางวัลหน่วยงานดำเนินคดีผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายดีเด่น ให้แก่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง
เพื่อแสดงความขอบคุณ เชิดชูเกียรติที่เป็นเครือข่ายในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเข้มแข็ง

นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จัดพิธีมอบรางวัลผลงานเครือข่ายโดดเด่นดีเยี่ยม (Best of the Best) ในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ระดับประเทศ วันที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น จังหวัดนนทบุรี มอบรางวัลให้แก่เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพทั่วประเทศ เพื่อแสดงความขอบคุณ เชิดชูเกียรติองค์กร และบุคลากร ที่เป็นเครือข่ายในการทำงานคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ อย. โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธี ในการนี้ อย. ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่หน่วยงานปราบปรามและดำเนินคดีผลิตภัณฑ์สุขภาพ จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลหน่วยงานปราบปรามผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายดีเด่น ให้แก่ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ บก.ปคบ. ในการร่วมลงพื้นที่ตรวจจับและดำเนินคดีเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมาย ซึ่งมีคดีสำคัญไม่ว่าจะเป็น นมเถื่อน ลูกชิ้นเถื่อน เครื่องสำอางปลอม และทลายเครือข่าย Call Center ลวงโลก สร้างข้อมูลเท็จ หลอกขายผลิตภัณฑ์สุขภาพ เป็นต้น นับจากปีงบประมาณ พ.. 2564 ถึงปัจจุบัน มีคดีสำคัญกว่า 100 คดี คิดเป็นมูลค่าของกลางเกือบ 5 พันล้านบาท และมอบรางวัลหน่วยงานดำเนินคดีผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายดีเด่น ให้แก่ สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินคดีผลิตภัณฑ์สุขภาพของ อย. อย่างโดดเด่น โดยนับจากเดือนพฤษภาคม 2566 มีจำนวนคดีที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง ส่งมาเปรียบเทียบปรับกว่า 70 คดี คิดเป็นค่าปรับ มูลค่าเกือบ 5.5 ล้านบาท

อย. ขอขอบคุณหน่วยงานทั้ง 2 แห่ง ที่เป็นเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีความเข้มแข็งในการตรวจจับและดำเนินคดี ร่วมกันกวาดล้างผลิตภัณฑ์สุขภาพและโฆษณาผิดกฎหมาย ส่งผลให้ประชาชนได้บริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีคุณภาพมาตรฐานและเหมาะสม เลขาธิการฯ กล่าวในที่สุด

คลังรูปภาพ
แท็กที่เกี่ยวข้อง
FDAnews
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อย.
ผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฏหมาย
บก.ปคบ.