สธ. ปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลาง ช่วงที่ 2 ตามปฏิบัติการ Set Zero เดินหน้ากำจัดให้สิ้นยาเสพติด
19 มกราคม 2567

      สธ. ปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลาง ตามปฏิบัติการ Set Zero เดินหน้ากำจัดให้สิ้นยาเสพติด ครั้งที่ 57 ช่วงที่ 2 (ระหว่างวันที่ 19 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567) จำนวน 230 ตัน จากของกลางยาเสพติดทั้งสิ้น 340 ตัน ตามปฏิบัติการ Set Zero เดินหน้ากำจัดให้สิ้นยาเสพติด  ไปยังนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

      วันนี้ (19 มกราคม 2567) ที่บริเวณถนนหน้าอาคาร OSSC สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  รองศาสตราจารย์ นายแพทย์เชิดชัย ตันติศิรินทร์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลาง ในการทำลายยาเสพติดของกลางครั้งที่ 57 ช่วงที่ 2 โดยกล่าวว่าการจัดงานในวันนี้เป็นการตอกย้ำนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นรูปธรรม และแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนต่อสาธารณชนในการต่อสู้กับยาเสพติดไม่ให้หวนคืนสู่สังคมอีก โดยคงหลักการความโปร่งใสและการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดโครงการ set zero เดินหน้ากำจัดให้สิ้นยาเสพติด มีการทำลายยาเสพติดของกลางช่วงที่ 1 ไปแล้วกว่า 110 ตัน และจะดำเนินการทำลายอย่างต่อเนื่องทุก  1 ถึง 2 เดือน  สำหรับในวันนี้ เป็นช่วงที่ 2 ที่มีการทำลายยาเสพติดของกลางรวมกว่า 230 ตัน โดยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลางจะลำเลียงยาเสพติดของกลางไปยังนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อทำลายให้หมดสิ้นไป  โดยใช้วิธีการเผาทำลายด้วยเตาอุณหภูมิสูง ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ

      กระทรวงสาธารณสุขขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่ร่วมกันเดินหน้ากำจัดยาเสพติดให้หมดสิ้นจากสังคมไทย อันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อสังคมว่ายาเสพติดดังกล่าวจะไม่ถูกนำมาหมุนเวียน
สร้างปัญหาให้กับสังคมได้อีกต่อไป

คลังรูปภาพ
แท็กที่เกี่ยวข้อง
FDAnews
oryor
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ยาเสพติดให้โทษของกลาง
วัตถุเสพติด
สาระความรู้
อย.
การเผาผลาญ
ยาเสพติดให้โทษ
ยาเสพติดให้โทษของกลาง
ยาเสพติด
วัตถุออกฤทธิ์ยาเสพติด
นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช