อย. เตือน เยลลี่องุ่นเคียวโฮ ไม่มี อย. เสี่ยงอันตราย
14 กุมภาพันธ์. 2567

        อย. เตือน พบเยลลี่องุ่นเคียวโฮ รีวิวในโซเชียล ไม่มีฉลาก ไม่มีเลข อย. ผู้บริโภคเสี่ยงได้รับอันตราย พบจำหน่ายช่องทางออนไลน์ และวางขายใกล้โรงเรียน

        เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า พบขนมเลียนแบบเยลลี่องุ่นที่จำหน่ายในญี่ปุ่น เกาหลี ซึ่งมีการรีวิวผ่านสื่อโซเชียล เป็นเยลลี่ที่บรรจุในถุงคล้ายถุงมือยางหรือลูกโป่งมัดเป็นลูกกลม ใช้ไม้จิ้มฟันปลายแหลมจิ้มถุงแตกออกแล้วรับประทานเยลลี่ที่อยู่ด้านใน เรียกกันทั่วไปว่า เยลลี่องุ่นเคียวโฮ มีหลายรสชาติ ไม่มีฉลาก และเลข อย. พบมีการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และวางขายใกล้โรงเรียน จึงขอเตือนว่า ไม่ควรซื้อมารับประทาน เนื่องจาก

1. อาจลักลอบนำเข้า หรือผลิตเพื่อขายในสถานที่ต่าง ๆ ไม่มีฉลาก ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร เสี่ยงได้รับสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สี วัตถุกันเสีย วัตถุแต่งกลิ่นที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนด

2 . ใช้ถุงมือยาง หรือภาชนะที่ไม่ได้มีไว้เพื่อบรรจุอาหาร จะเสี่ยงการปนเปื้อน
สารเคลือบหรือวัสดุที่อาจหลุดลอกออกมาปนเปื้อนสู่อาหาร

3. อันตรายต่อเด็กเล็กอาจติดคอจากเศษของบรรจุภัณฑ์ที่หลุด ติดอยู่กับเยลลี่ หรือขนาดของเยลลี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน

       ทั้งนี้ กรณีผลิตเพื่อขายต่อผู้ซื้อโดยตรง ผู้ผลิตสามารถให้ข้อมูลส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต และคำแนะนำในการบริโภคแก่ผู้ซื้อได้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีฉลาก แต่หากมีการบรรจุอาหารในถุงมือยาง หรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มีไว้เพื่อบรรจุอาหาร ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และกรณีผลิตหรือนำเข้าเพื่อขายสถานที่ต่าง ๆ ไม่มีฉลาก มีโทษปรับไม่เกิน 3 หมื่นบาท ทั้งนี้ อย. ได้แจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช) เพื่อขอความร่วมมือเฝ้าระวังการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เยลลี่องุ่นเคียวโฮ ซึ่งกำลังเป็นกระแสแพร่หลายในกลุ่มเด็กและเยาวชน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยที่อาจจะเกิดกับนักเรียน

       รองเลขาธิการฯ กล่าวต่อไปว่า ขนมเยลลี่ที่ได้รับอนุญาตนำเข้า/ผลิต ต้องมีฉลากภาษาไทย แสดงเลข อย. ส่วนประกอบหรือส่วนผสม ชื่อและที่ตั้ง ของผู้ผลิตหรือผู้นำเข้า วันเดือนปีที่หมดอายุ น้ำหนักหรือปริมาตรสุทธิ ข้อมูลวัตถุแต่งกลิ่นรส และวัตถุเจือปนอาหารที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ เช่น สี และวัตถุกันเสีย  กรณีเยลลี่ที่ผลิตเพื่อขายต่อผู้ซื้อโดยตรง ควรเลือกซื้อจากร้านที่สะอาด มีการบรรจุในภาชนะบรรจุอาหารเท่านั้น อย่างไรก็ตามไม่ควรให้เด็กบริโภคขนมเยลลี่เป็นประจำ เนื่องจากอาจทำให้เกิดภาวะอ้วน หรือฟันผุได้ควรรับประทานอาหารหลากหลายในปริมาณที่พอเหมาะ รวมทั้งออกกำลังกายสม่ำเสมอ เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง

        หากผู้บริโภคสงสัยว่ามีการกระทำฝ่าฝืนกฎหมาย หรือมีข้อสงสัยเรื่องความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามหรือร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004

คลังรูปภาพ
แท็กที่เกี่ยวข้อง
FDAnews
oryor
การผลิต
การเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อย.
อาหาร
สาระความรู้
จดแจ้ง
ฉลาก
เยลลี่
เด็กเล็ก
เด็กไทย
ภาชนะบรรจุ
อาหารไม่บริสุทธิ์
กินแล้วอันตราย
อาหารอันตราย
ฉลากผลิตภัณฑ์
ดูฉลาก
อาหารหน้าโรงเรียน
เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ