ฉลองวันไก่ทอด อย. แนะ อย่าใช้น้ำมันทอดซ้ำหรือไม่มี อย.
8 กรกฎาคม 2567

ฉลองวันไก่ทอดแห่งชาติ 6 ก.ค. อย. แนะ ผู้บริโภคเลือกทานไก่ทอด จากร้านที่สะอาด น้ำมันใหม่ปรุงสุกใหม่ ทานแต่พอดี ผู้ประกอบอาหารเลือกใช้น้ำมันคุณภาพและมี อย. เตือน! การใช้น้ำมันทอดซ้ำอันตรายเสี่ยงมะเร็งทั้งคนทอดและคนทาน

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า วันที่ 6 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันไก่ทอดแห่งชาติ (National Fried Chicken Day) ซึ่งเป็นเทศกาลที่มีต้นกำเนิดที่สหรัฐอเมริกาและได้รับความนิยมจากเหล่าคนรักไก่ทอด จนผู้ประกอบการไก่ทอดนำมาเป็นเทศกาลส่งเสริมการขายสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงขอแนะนำผู้บริโภคในการเลือกรับประทานไก่ทอดให้ปลอดภัยโดยเลือกซื้อไก่ทอดจากร้านที่ไม่ใช้น้ำมันทอดซ้ำหรือน้ำมันที่เสื่อมคุณภาพ ซึ่งมีวิธีสังเกตน้ำมันทอดซ้ำ คือ มีลักษณะเหนียวข้น สีดำ มีกลิ่นเหม็นหืน มีฟอง และเกิดควันมากขณะทอด เพราะเมื่อน้ำมันถูกทอดซ้ำมาก ๆ ที่ความร้อนสูงเป็นระยะเวลานาน จะเร่งการเสื่อมสภาพของน้ำมัน ทำให้เกิดสารที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย อาทิ สารโพลาร์สาเหตุทำให้เกิดความเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ สารโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (PAHs) สาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็ง อีกทั้งไอระเหยของน้ำมันทอดซ้ำเป็นสาเหตุทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งปอด นอกจากนี้ ผู้บริโภคควรเลือกซื้อไก่ทอดจากร้านที่สะอาด มีการปรุงสุกใหม่ และบริโภคแต่พอดีในปริมาณที่เหมาะสม

             รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ประกอบอาหารในครัวเรือน ไม่ควรซื้อน้ำมันที่ผ่านการใช้แล้วมาทอดต่อ ควรเลือกซื้อน้ำมันที่มีภาชนะบรรจุที่มีฉลากชัดเจน มีเลขสารบบอาหารและต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอม เช่น ผงสีดำ ตะกอนขุ่นขาว อีกทั้งภาชนะบรรจุต้องอยู่ในสภาพปิดผนึกไม่มีรอยฉีกขาด ควรซับน้ำบริเวณผิวหน้าอาหารดิบก่อนทอดเพื่อชะลอการเสื่อมคุณภาพของน้ำมัน และเลือกใช้ชนิดของน้ำมันโดยคำนึงถึงรูปแบบในการประกอบอาหาร เช่น อาหารทอดแบบน้ำมันท่วม ควรเลือกใช้น้ำมันปาล์มโอเลอิน น้ำมันมะพร้าว ซึ่งเหมาะที่จะใช้ทอดอาหารที่ต้องใช้ความร้อนสูงเป็นระยะเวลานาน และควรทอดอาหารครั้งละไม่มากเกินไป หลีกเลี่ยงการใช้ความร้อนสูงในการทอด หากทอดเนื้อสัตว์ที่มีส่วนผสมของเกลือหรือเครื่องปรุงรสผสมอยู่ควรเปลี่ยนน้ำมันทอดให้บ่อยขึ้น หมั่นกรองเศษอาหารระหว่างและหลังการทอดไม่ควรทอดซ้ำเกิน 2 ครั้ง และไม่ควรเติมน้ำมันใหม่ผสมลงไป เนื่องจากเป็นการเร่งความเสื่อมสภาพของน้ำมัน ทั้งนี้ ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบผลิตภัณฑ์น้ำมันทอดอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาต ผ่านทางเว็บไซต์ อย. www.fda.moph.go.th หากมีข้อสงสัยหรือพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค สามารถแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line: @FDAThai, Facebook: FDA Thai หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

คลังรูปภาพ
แท็กที่เกี่ยวข้อง
FDAnews
การเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
อย.
สาระความรู้
อาหาร
ใช้น้ำมันทอดซ้ำ
น้ำมันทอดซ้ำ
เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ