บวร.ร. Activities เยี่ยมเสริมพลัง จังหวัดชัยนาท
7 กุมภาพันธ์. 2567

S__32309273.jpg

      อย. ลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานเครือข่าย บวร.ร.ชุมชนรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพจังหวัดชัยนาท โดยมีหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดชัยนาท สาธารณสุขอำเภอสรรพยา รองนายกเทศมนตรีตำบลตลุก ผู้แทนจากโรงพยาบาลชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล จังหวัดชัยนาท เจ้าคณะอำเภอเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท คณะครูและนักเรียนประธาน อสม. ประธานชมรมคุ้มครองผู้บริโภค อสม. และตัวแทนประชาชน ให้การต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเครือข่าย นวร.ร. ชุมชนตำบลตลุก ที่มีจุดเริ่มต้นจากการนำชมรม คุ้มครองผู้บริโภคในชุมชนมาต่อยอดพัฒนาเป็นเครือข่าย บวร.ร.ถือเป็นการใช้ต้นทุนในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ คือ นวัตกรรมผ้าขาวม้าอโรม่าเพื่อลดการใช้ยาแก้ปวดในผู้สูงอายุที่ผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างลงตัว เป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ชุมชนอื่นในการดำเนินงานบวร.ร. และเยี่ยมชมผลงานเครือข่าย บวร.ร. ของเทศบาลเมือง ชัยนาทที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของบทบาทท้องถิ่นในการจัดการปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ พร้อมทั้งเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือในการดำเนินงาน บวร.ร ของตำบลบางขุด อีกด้วย