บวร.ร. Activities เยี่ยมเสริมพลัง จังหวัดน่าน
15 กุมภาพันธ์. 2567

 

423735726_1112655166745973_1115669311201215105_n.jpg

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ภก.วิระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นำทีมลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครือข่าย บวร.ร.เทศบาลเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมี นพ.วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน รองนายกเทศบาลเมืองน่าน ผู้นำชุมชน ผู้แทน อสม.คณะครูโรงเรียน อย.น้อย และนักเรียน อย.น้อย ให้การต้อนรับ รองเลขาธิการฯได้กล่าวถึงนโยบายการดำเนินงานขับเคลื่อนงานคุ้มครองผู้บริโภคของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข คือมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดี โดยเริ่มจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์มีคุณค่าทางโภชนาการ เช่น นมและไข่ สำหรับวัยเด็ก การล้างผักและผลไม้ก่อนการบริโภค การลดหวาน มัน เค็ม เพื่อลดโรค NCDs รวมทั้งแนะนำการจัดโซนเครื่องปรุงรสในครัวเรือนและการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพโดยเครือข่าย บวร.ร. ผ่านชุดความรู้ต่าง ๆ พร้อมกล่าวชื่นชมการดำเนินงาน บวร.ร.ของจังหวัดน่าน ที่มีองค์ประกอบความร่วมมือจากหลายเครือข่าย และฝากงาน บวร.ร.ให้ดำเนินการต่อไป โดยสืบสานองค์ความรู้ต่าง ๆ ผ่านวัฒนธรรมท้องถิ่น นอกจากนี้ยังได้ร่วมรับฟังเสวนาการดำเนินงานขับเคลื่อนชุมชนรอบรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยเครือข่าย บวร.ร. สู่ความสำเร็จ โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ รองนายกเทศบาลเมืองน่าน ผู้น้ำชุมชน ผู้แทน อสม. และครูโรงเรียน อย.น้อยวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงาน อย.น้อย ณ โรงเรียนดรุณวิทยา เทศบาลเมืองน่าน (บ้านสวนตาล) ซึ่งดำเนินงานตามแนวทาง 3F2H ประกอบด้วย Food management Food knowledge Food connection Happy และ Healthy เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงตรวจสารปนเปื้อนในอาหารได้ โดยมีรองนายกเทศมนตรีเมืองน่าน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนดรุณวิทยา ครู นักเรียนอย.น้อย และเครือข่ายต่าง ๆ ให้การต้อนรับ