บวร.ร. Activities เยี่ยมเสริมพลัง จังหวัดร้อยเอ็ด
28 กุมภาพันธ์. 2567

gdgsgsg.jpg

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคลงพื้นที่เยี่ยมเสริมพลังเครือข่าย บวร.ร. อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งได้รับรางวัล Best of the Best หรือรางวัล บวร.ร.โดดเด่นดีเยี่ยมระดับประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย ภก.ประวุฒิ ละครราช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และทีมงานพร้อมด้วยเครือข่าย บวร.ร.จากอำเภอต่าง ๆ ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ด และการดำเนินงาน บวร.ร.อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ดในภาพรวมจากนั้น เยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียน อย.น้อย โรงเรียนเทศบาล วัดป่าเรไร โดยรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียน อย.น้อยจาก ผอ.ภัทรพงษ์ เมราคุณวุฒิผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป่าเรไร พร้อมคณะครูและนักเรียน ทั้งนี้มี ดร.วัฒนพงษ์ชิตทรงสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดให้การต้อนรับ และไปร่วมเปิดศูนย์แจ้งเตือนภัยเฝ้าระวัง และรับเรื่องร้องเรียนตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด พร้อมรับฟังการนำเสนอผลการดำเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดร้อยเอ็ดเครือข่าย บวร.ร. อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ที่ได้รับรางวัล Best of the Best ในปี 2566 ได้คัดเลือก ชุมชนบ้านแมต รับการเยี่ยมเสริมพลัง อย. จึงได้เยี่ยมชมบูธการแสดงผลงานเครือข่าย บวร.ร. จากนั้น เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงเรียนบ้านแมต เยี่ยมบ้านบุคคลต้นแบบ และร้านชำต้นแบบที่มีการ จัดโซนผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ ไว้ด้านหน้าร้าน เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์อาหาร ลด หวาน มัน เค็ม โดยได้มอบป้ายร้านชำสีขาวแก่เจ้าของร้าน ทั้งนี้ จากการเยี่ยมชมและเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงาน บวร.ร.ของชุมชนบ้านแมต จังหวัดร้อยเอ็ดจะเห็นถึงความพร้อมในการดำเนินงาน บวร.ร. ที่โดดเด่น ครบถ้วน สมบูรณ์ เหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างให้แก่ชุมชนอื่นในการดำเนินงาน บวร.ร. โดยแท้จริง