บวร.ร. Activities เยี่ยมเสริมพลัง จังหวัดนครราชสีมา
8 มีนาคม 2567

431052332_964206975068640_7876827064722332533_n.jpg

 

วันที่ 6-7 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา [อย.]โดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค (พศ.] ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานกิจกรรม บวร.ร.ของจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเลือกพื้นที่ อำเภอเสิงสางในการดำเนินกิจกรรม บวร.ร.นำร่องในปี 2567โดยเน้นที่ประเด็นปัญหาการจำหน่ายยาในร้านชำโดยมีเครือข่ายจากโรงพยาบาลอื่น ๆ ในจังหวัดมาร่วมรับฟังการนำเสนอ เพื่อเตรียมพร้อมในการดำเนินงาน บวรร.ในพื้นที่ของตนเอง ทั้งนี้ ทีม อย.ได้ให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน บวร.ร.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป