โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย
29 มีนาคม 2566

โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย


logo.png

00.png


โครงการอย่าหลงเชื่อง่าย

วันที่เผยแพร่ 21 ตุลาคม 2558


เป็นโครงการที่ถือกำเนิดขึ้นมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2550 เพื่อเป็นการดึงให้ประชาชนหันกลับมาสู่การดูแลสุขภาพด้วยการพึ่งพาตนเอง และสร้างองค์ความรู้ เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันในการบริโภคอย่างเหมาะสม ปลอดภัย และคุ้มค่า จำเป็นที่ทุกฝ่ายจะต้องร่วมมือกันทั้งปราบปราม การสร้างกระแสกดดัน ให้ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวินิจฉัยได้ว่าข้อมูลใดเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ และมีการปรับพฤติกรรมการบริโภค ให้หันมาพึ่งพาตนเองด้วยการดูแลเรื่องการบริโภคอย่างถูกต้อง เหมาะสม


อย่าหลงเชื่อง่าย คืออะไร ?

อย่าหลงเชื่อง่าย คือ โครงการรณรงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมีความสามารถในการจำแนกแยกแยะลักษณะของการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่หลอกลวงและไม่หลงเชื่อการโฆษณาที่โอ้อวดหลอกลวงได้ เนื่องจากการโฆษณาผ่านสื่อต่าง ๆ ในปัจจุบันมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร อินเตอร์เน็ต เคเบิลทีวี หรือสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ การที่ผู้บริโภคได้รับข้อมูลข่าวสารโฆษณาที่เกินจริงและเกิดพฤติกรรมหลงเชื่อ ซื้อหรือใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้คุณภาพและมาตรฐาน จนทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพและบางรายอาจเสียชีวิตนั้น พบว่าในปัจจุบันมีแนวโน้มที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนน่าเป็นห่วง การให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกซื้อเลือกบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพจึงเป็นหนทางที่ดีที่สุดที่จะทำให้ผู้บริโภคไม่เกิดการหลงเชื่อโฆษณาที่เกินจริงนั้น ๆ จนเป็นอันตรายแก่สุขภาพร่างกาย