ระวังการใช้เครื่องดื่มผสมกาเฟอีน
19 เมษายน 2566

          เมื่อคุณนึกถึงเครื่องดื่มผสมกาเฟอีนคุณนึกถึงอะไรบ้าง ด้วยชื่อที่มักใช้เรียกผิด ๆ ตามสื่อโฆษณาว่า คือ “เครื่องดื่มชูกำลัง”หรือ “เครื่องดื่มบำรุงกำลัง” ก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในคุณประโยชน์หรือโทษต่อร่างกายของเครื่องดื่มชนิดนี้ เนื่องจากบางส่วนไม่ทราบว่าส่วนผสมหลักคือกาเฟอีน

          สารกาเฟอีนหรือคาเฟอีน (Caffeine) เป็นสารที่ร่างกายจะดูดซึมจากทางเดินอาหารเข้าสู่กระแสเลือด ไปมีฤทธิ์ต่อระบบหัวใจและการไหลเวียนของโลหิต อาจก่อให้เกิดอันตรายหากได้รับในปริมาณมากและติดต่อกันเป็นประจำ
          เครื่องดื่มผสมกาเฟอีนเป็นอาหารควบคุมเฉพาะ และให้แสดงข้อความในฉลากว่า “มีกาเฟอีน” และ“ห้ามดื่มเกินวันละ ........ (ระบุภาชนะที่ใช้บรรจุ เช่น กระป๋อง ขวด เป็นต้น) เพราะอาจทำให้ใจสั่น นอนไม่หลับ เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรดื่ม ผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ก่อน”

           ผู้ที่จะดื่มเครื่องดื่มผสมกาเฟอีนควรอ่านคำเตือนในฉลาก ปริมาณกาเฟอีนที่ได้รับต่อวันต้องไม่เกิน 400 มิลลิกรัม

 ดังนั้น ควรให้ความสำคัญในเรื่องของปริมาณกาเฟอีนที่ได้รับต่อวันและบริโภคแต่พอดี ไม่ควรดื่มเครื่องดื่มที่มีกาเฟอีนหลายชนิดพร้อมกันหรือในเวลาใกล้ ๆ กัน อาจส่งผลเสียจากการได้รับปริมาณกาเฟอีนมากเกินไป ทั้งนี้ความไวต่อกาเฟอีนจะแสดงอาการที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละคนด้วย


ข้อมูลอ้างอิง

http://longhosp.go.th/main/index.php?name=knowledge&file=readknowledge&id=288

https://www.doctor.or.th/article/detail/1444

https://nutrition2.anamai.moph.go.th/th/academicarticles/download?id=40746&mid=31947&mkey=m_document&lang=th&did=14455

http://libdoc.dpu.ac.th/mtext/article/517251.pdf

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P402.PDF

https://archive.cm.mahidol.ac.th/bitstream/123456789/1206/1/TP%20MM.057%202557.pdf

https://consumerthai.org/main/index.php?option=com_content&view=article&id=2220%3A-butterfly-effect--cl--&catid=201%3A2012-05-15-04-44-28&Itemid=181

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2555/E/059/21.PDF?fbclid=IwAR3wQDEQUsXYoy00eHDk5nA3zxnSf1UVPdDoFxoxKZknpBObQukgfsMHx0s

https://oryor.com/media/infoGraphic/media_printing/1505

https://oryor.com/media/infoGraphic/media_printing/1907

https://fic.ifrpd.ku.ac.th/fic/index.php/2016-04-26-06-50-20/food-news-main-menu-3/fic-food-news-menu/663-food2-13-12-2018

New tab (mahidol.ac.th)

 


คลังรูปภาพ
แท็กที่เกี่ยวข้อง
FDAknowledge
oryor
การเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
อย.
สาระความรู้
อาหาร
กาเฟอีน
เครื่องดื่มผสมกาเฟอีน
พิษกาเฟอีน
คาเฟอีน