สารเร่งเนื้อแดง
8 ธันวาคม 2566

สารเร่งเนื้อแดง เป็นสารสังเคราะห์ในกลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (Beta-Agonist) เช่น เคลนบูเทอรอล (Clenbuterol) ซัลบูทามอล (Sulbutamol) และแรคโตพามีน (Ractopamine) ซึ่งมีผู้ลักลอบนำมาใส่ในอาหารและน้ำสำหรับเลี้ยงหมู เพื่อให้ได้ปริมาณเนื้อมีสีแดงมาก มีไขมันน้อย และเป็นการลดต้นทุนการผลิต โดยส่งผลเสียต่อทั้งสัตว์และเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคอีกด้วย 

ในปีพ.ศ. 2563 -2566 อย. ได้มีการเฝ้าระวัง โดยทำการสุ่มตัวอย่างเนื้อหมูเพื่อตรวจสารเร่งเนื้อแดงและพบการปนเปื้อนร้อยละ 13.23 ซึ่ง อย. ได้ดำเนินการตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยแนะนำว่าหากผู้บริโภคพบเนื้อสัตว์มีสีแดงผิดปกติ หรือสงสัยว่ามีการลักลอบใส่สารเร่งเนื้อแดง สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line: @FDATHAI

คลังรูปภาพ
แท็กที่เกี่ยวข้อง
FDAknowledge
การเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
อาหาร
สาระความรู้
อย.
สารเร่งเนื้อแดง
เนื้อหมู
เบต้าอะโกนิสต์
เคลนบูเทอรอล