อาหารกระป๋องกินอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด
28 มิถุนายน 2567

อาหารกระป๋อง คืออาหารสำเร็จรูปที่อยู่ในภาชนะปิดสนิท สามารถเก็บรักษาได้นานโดยไม่ต้องแช่ในตู้เย็น อีกทั้งยังสามารถเปิดรับประทานได้ทันทีเนื่องจากในการผลิตได้ผ่านกรรมวิธีการให้ความร้อนเพื่อทำลายเชื้อจุลินทรีย์ที่ก่อโรคและเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย

ทั้งนี้อาหารที่บรรจุลงในกระป๋องนั้นยังคงคุณค่าและปริมาณสารอาหารจำพวกโปรตีน คาร์โบไฮเดรต แร่ธาตุ และวิตามิน แต่ก็ยังมีคุณค่าทางโภชนาการน้อยกว่าอาหารปรุงสด ดังนั้นควรรับประทานอาหารอื่น ๆ ที่หลากหลายด้วย

 

วิธีการเลือกซื้ออาหารกระป๋อง

เราควรเลือกซื้ออาหารกระป๋องที่มีเลข อยตรวจเช็กบรรจุภัณฑ์ต้องไม่มีรอยบุบ ไม่เป็นสนิม และควรตรวจสอบวันที่ผลิตและวันหมดอายุที่ระบุบนบรรจุภัณฑ์ รวมถึงพิจารณาคุณค่าทางโภชนาการก่อนซื้อทุกครั้ง

 

รับประทานอาหารกระป๋องอย่างไรให้ได้ประโยชน์สูงสุด

          อาจลองทำเมนูใหม่ ๆ โดยนำอาหารกระป๋องมาประกอบอาหารร่วมกับอาหารปรุงสด เช่น ใส่โปรตีนหรือผักเพิ่มเติมเพื่อให้ได้สารอาหารที่ครบถ้วนและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ

ในการรับประทานอาหารกระป๋องควรพิจารณาคุณค่าทางโภชนาการก่อนเลือกซื้อเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่เหมาะสมต่อวัน นอกจากนี้ควรรับประทานอาหารที่หลากหลาย สังเกตความสมบูรณ์ของภาชนะบรรจุ ดูเลข อยและวันหมดอายุก่อนรับประทานทุกครั้ง


ข้อมูลอ้างอิง 

กรมอนามัย แนะ ตักบาตรอาหารกระป๋อง สังเกต เครื่องหมาย อย. วันผลิต วันหมดอายุ เลือกสะอาด สภาพดี

อาหารกระป๋องอันตรายจริงหรือ?

คลังรูปภาพ
แท็กที่เกี่ยวข้อง
การเลือกซื้อ
FDAknowledge
oryor
การผลิต
การแปรรูป
ฉลาก
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ผลิตภัณฑ์อาหาร
สาระความรู้
อาหาร
อย.
ฉลากภาษาไทย
ฉลากที่บรรจุ
ฉลากผลิตภัณฑ์
ฉลากอาหาร
ผลไม้กระป๋อง
ปลากระป๋อง
อาหารกระป๋อง