บวร.ร. Activities เยี่ยมเสริมพลัง จังหวัดตาก
14 มีนาคม 2567

เครือข่าย บวร.ร.ตาก.jpg

วันที่ 13 มีนาคม 2567

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาชุดในร้านชำ รถเร่และผลิตภัณฑ์สุขภาพเสื่อมคุณภาพในชุมชนของชุมชนบ้านแม่ภาษา โดยนายอภิสิทธิ์ ประหลาดเนตร ผอ.รพ.สต.บ้านแม่ภาษา อำเภอแม่สอด จังหว้อตากได้รายงานผลการดำเนินงาน บวร.ร. ซึ่งมีเครือข่ายที่เข้มแข็งและหลากหลาย มีการสร้างข้อตกลงที่นำไป สู่การปฏิบัติได้จริงร่วมกันในชุมชน ทั้งนี้ ภก. คัมภีร์ ตันภูมิประเทศ หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตาก ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่สอด รองนายก อบต. แม่ภาษา ผญบ.แม่ภาษาสารวัตรกำนันตำบลแม่ภาษา ซึ่งเป็น อสม. ดีเด่น ด้านคุ้มครองผู้บริโภคระดับชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย พร้อม ทั้งให้ อสม.ลงพื้นที่เชิงรุก เพื่อบูรณาการทุก กิจกรรมในชุมชนมุ่งสู่การมีสุขภาพ ตามแนวคิด กินดี อยู่ดี สุขภาพดี