บวร.ร. Activities เยี่ยมเสริมพลัง จังหวัดชัยนาท
14 มีนาคม 2567

เครือข่าย บวร.ร.ชัยนาท.jpg

วันที่ 14 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน พัฒนาชุมชนต้นแบบเพื่อการส่งเสริมความรอบรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ด้วยเครือข่าย บวร.5. ชุมชนบ้านหัวเด่น จังหวัดชัยนาท โดยมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท รพ.สต.บ้านหัวเด่นเครือข่าย บวร.ร. บ้านหัวเด่น และเครือข่ายโรงเรียน อย.น้อยเข้าร่วมประชุมและแลกเปลี่ยนการดำเนินงานร่วมกัน ทั้งนี้ชุมชนบ้านหัวเด่นมีการดำเนินงานแก้ไขปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพครอบคลุม ยา อาหาร และเครื่องสำอาง พร้อมทั้งได้มอบสื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก่เครือข่าย บวร.ร. และร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมร้านค้าร้านอาหารในชุมชน