บวร.ร. Activities เยี่ยมเสริมพลัง จังหวัดตราด
20 มีนาคม 2567

เครือข่าย บวร.ร.ตราด.jpg

วันที่ 19 มีนาคม 2567 

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นำโดย ภญ.วารีรัตน์ เลิศนที่ ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภคนำทีมงานลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานเครือข่าย บวร.ร.ชุมชนคลองใหญ่ จ.ตราด โดยมีนายนพพร หาญเหี้ยม สาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่ ผู้แทนกลุ่มงาน คนส.สสจ.ตราด รพ.สต.หาดเล็ก รพ.สต.คลองมะขาม รพ.สต.บ้านห้วงโสม รพ.สต.ไม้รูดและโรงเรียนอย.น้อย [โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม] ให้การต้อนรับพร้อมเข้าร่วมประชุมสรุป และนำเสนอผลการดำเนินงาน คบส.ผ่านเครือข่าย บวร.ร.ทั้งนี้ ชุมชนคลองใหญ่มีการแก้ไขปัญหาด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพในประเด็นการขายยาอันตรายในร้านช้า ซึ่งมีการอบรมให้ความรู้แก่เครือข่าย และสาธิตการตรวจสอบสารสเตียรอยด์สารปนเปื้อนในอาหาร เครื่องสำอาง และลงพื้นที่ชุมชน ตลาดนัด ร้านค้า โดยมีการจัดทำถุงผ้าที่มี QR Code ซึ่งบรรจุความรู้แบบตรวจร้านซำ และแบบรายงานการตรวจสอบสารปนเปื้อนในอาหาร เพื่อความสะดวกในการรายงานผล นอกจากนั้น ยังได้ลงพื้นที่ติดตามการตรวจร้านชำในพื้นที่ของ รพ.สต.บ้านห้วงโสมและ รพ.สต. ไม้รูด อีกด้วย อย่างไรก็ตาม อย. ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงาน ให้กำลังใจ และให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานบวร.ร.ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป