บวร.ร. Activities เยี่ยมเสริมพลัง จังหวัดมุกดาหาร
25 มีนาคม 2567

เครือข่าย บวร.ร.มุกดาหาร.jpg

วันที่ 21-22 มีนาคม 2567

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา [อย.]โดยกองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค (กอง พศ.] ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงาน บวร.ร.ของจังหวัดมุกดาหาร โดยมีนายทองเสริฐ ใจตรง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด มุกดาหาร เภสัชกรสุภาพ วงศ์พัฒนวุฒิ หัวหน้ากลุ่มงาน คบส.สสจ.มุกดาหาร พร้อมด้วยเครือข่ายจากโรงพยาบาลหว้านใหญ่สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหว้านใหญ่ ประธาน อสม. หมู่6และพี่น้อง อสม.หว้านใหญ่ ให้การต้อนรับ และนำเสนอผลการดำเนินงาน บวร.ร.ที่ผ่านมา ซึ่งปัญหาของพื้นที่คือ มีผู้ป่วยโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง หรือโรค NCDs เป็นอันดับ 1 เครือข่ายหว้านใหญ่จึงทำกิจกรรมเพื่อแก้ไข ปัญหาดังกล่าว โดยมีความโดดเด่นในการพัฒนาศักยภาพอสม. ให้เป็นแกนนำการทำงานเชิงรุก เข้าถึงครัวเรือน และ ชุมชน เพื่อสร้างทัศนคติที่ดี มีพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังมีเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง เช่น โรงเรียนอย.น้อย เจ้าอาวาสวัดมโนศิลา โดย อย. ได้กล่าวชื่นชมให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน บวร.ร.ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปนอกจากนี้ ได้ลงพื้นที่เยี่ยมร้านชำ และให้คำแนะนำในการดำเนินงานเพื่อสุขภาพที่ดีของคนในชุมชนอีกด้วยแม้จังหวัดมุกดาหารจะเพิ่งเริ่มการดำเนินงานแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยกระบวนการ บวร.ร.อย่างจริงจังเป็นปีแรก แต่ถือได้ว่าเป็นจังหวัดที่พร้อมจะพัฒนาให้การดำเนินงาน บวร.ร.มีความน่าสนใจ และเห็นอนาคตของการดำเนินงาน บวร.ร.ของมุกดาหารที่จะมีความโดดเด่นต่อไปในอนาคตอันใกล้